Read kindle Senaryo Nasıl Yazılır? – Z55z.co

T rk Sinemas nda en fazla film eken y netmenler aras nda yer alan ve Ye il am n en pratik y netmenlerinden biri olarak g sterilen O uz G zen den s rpriz bir kitap daha elimizde Senaryo Nas l Yaz l r Bu al mas nda G zen, y z elliye yak n film ekmi , o unun senaryolar n yazm biri olarak hem pratik senaryo yazman n tekni ini g steriyor, hem piyasan n sorunlar na de iniyor, hem de biraz nostalji yap yorKitapta, biri komedi, di eri dram olmak zere iki de senaryo yer al yor