[ download books ] Dysgu Cymraeg: Mynediad (A1) - De CymruAuthor Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol – Z55z.co

Hwn yw r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy n dysgu r Gymraeg ar lefel Mynediad A Mae r llyfr i w ddefnyddio mewn dosbarth Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd a geirfa a phatrymau iaith newydd Mae r cwrs yn datblygu r pedair sgil iaith siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando Mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned This is the national Welsh for Adults course book for learners at Entry level A The book is intended for use in a classroom Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns The course will provide practice for developing all four language skills speaking, reading, writing and listening There is a homework section in each unit


7 thoughts on “Dysgu Cymraeg: Mynediad (A1) - De Cymru