download books پابرهنه ها – Z55z.co

n satul de rom ni s raci din , foametea e mare P m ntul rode te ns toate fructele i gr nele muncite de rani ajung la cur ile boierilor Copiii cad r pu i de boal i sunt ngropa i f r prea mult jelanie Descul , romanul autobiografic al lui Zaharia Stancu, este o fresc a comunit ii rurale din primii ani ai secolului XX De la marea r scoala a ranilor dinp n n timpul primului R zboi Mondial, Darie cre te i p trunde adev rurile crunte ale societ ii cu o minte de copil, obiectiv , lucid i la fel de crud ca realitatea n limba rom n English n limba rom n English Descul Barefoot, Zaharia Stancu Zaharia Stancu was a Romanian prose writer, novelist, poet, and philosopher Stancu was born Between 1926 and 1944, Stancu published six volumes of poetry In 1948 his first important novel, Descul Barefoot , was published 1976 1338 20 Descul Barefoot, Zaharia Stancu Zaharia Stancu was a Romanian prose writer, novelist, poet, and philosopher Stancu was born Between 1926 and 1944, Stancu published six volumes of poetry In 1948 his first important novel, Descul Barefoot , was published 1976 1338 20 1337 1350 337 10 20. Lupta de clas ar fi fost un titlu la fel de potrivit pentru acest roman, care ar trebui s fac parte din programa obligatorie n coli Sigur, notorietatea foarte sc zut a lui Zaharia Stancu de dup Revolu ie, scepticismul unor grupuri postdecembriste i fervoarea anticomunist de dup momentul 1989 fac ca acest lucru s nu se nt mple Totu i, Descul ii lui Zaharia Stancu reprezint cel mai tradus roman al unui autor rom n 36 de ri, 24 de limbi i sunt sigur c editurile de peste hot Lupta de clas ar fi fost un titlu la fel de potrivit pentru acest roman, care ar trebui s fac parte din programa obligatorie n coli Sigur, notorietatea foarte sc zut a lui Zaharia Stancu de dup Revolu ie, scepticismul unor grupuri postdecembriste i fervoarea anticomunist de dup momentul 1989 fac ca acest lucru s nu se nt mple Totu i, Descul ii lui Zaharia Stancu reprezint cel mai tradus roman al unui autor rom n 36 de ri, 24 de limbi i sunt sigur c editurile de peste hotare nu au dat gre , n ciuda specificului mioritic al romanului La urma urmei, toate popoarele au avut oropsi ii lorRomanul debuteaz cu o descriere prenatal a planului unde urmeaz s se desf oare ac iunea, o tehnic literar inedit , care l face pe cititor s tr iasc istoria unei familii de rani de pe malurile Dun rii Descul ii sunt grosul poporului Cartea este, de fapt, mai mult istorie dec t beletristic Este istoria celui mai numeros grup de rom ni din perioada antebelic Este istoria oropsi ilor din Vechiul Regat, o istorie a foamei, a suferin ei i, totodat , o istorie pe care protagoni tii o tr iesc cu frun ile ncruntate Este, totodat , o epopee a satului rom nesc , cu via a cotidian a ranilor, cu moravurile lor, cu dramele i cu bucuriile lor Este un tablou de valori al oamenilor de bun credin Este un crez social Unul just Este un roman autobiografic, toate elementele care l descriu pe Darie, protagonistul Descul ilor, se pliaz pe biografia lui Zaharia Stancu Este un Bildungsroman Inclusiv militantismul de st nga, fervoarea socialist se ntrez re te n sufletul protagonistului de la o v rst fraged n roman n roman socialismul curge n fiecare fraz Arde ochii cititorului mult prea comod de dup a dou jum tate a secolului Momentul culminant, momentul central, moment de un dramatism profund, este dat de descrierea am nun it a r scoalei de la 1907 Foametea cronic a ranilor, luxul boieresc, violen a popilor i a autorit ilor locale din mediul rural mpotriva descul ilor, abuzurile f i e, crimele i desfr ul, toate acestea contribuie la acel moment unic n istoria de secol XX a rii noastre Toate cel lalte evenimente au fost, ntr o mai mic sau mai mare m sur , orchestrate Momentul 1907 este ns unul unic Unul pur, nep ng rit de m na avid a vreunui grup de capi revolu ionari Acesta a fost, probabil, unul dintre motivele pentru care r scoala a fost n bu it ntr o baie de s nge Regele Ei, regele Nu mai pot s scriu, ntruc t sunt neputincios n a spune suficiente cuvinte de laud despre descul ii lui Zaharia Stancu Este ns un must read pentru literatur rom n Se deduce, de exemplu, ra iunea prigonirii de c tre comuni tii de dup 1948 a chiaburilor Se n elege ra iunea na ionaliz rii tuturor propriet ilor Pentru c momentul 1907 din Rom nia a fost aidoma momentului 1917 din Rusia, numai c f r un Lenin i, deci, un moment e uat la noiDar tiu c to i chiaburii sunt zg rci i, numai c nu i m n nc din dos de zg rci i ce sunt E adev rat, Darie, de zg rci i, chiaburii sunt zg rci i, ns cu popa i cu biserica sunt darnici, ca s afle satul i s c tige fal P m nt este i, totu i, p m nt nu este Sau nu e al cui l strope te cu sudoarea Dac n a i secerat gr u, nu cunoa te i pre ul p inii, numai dulcea a i o cunoa te i Dac nu am tiut termina cu boierii la 1907 S ar fi schimbat multe atunci Pe aici a fost foc mare la 907, ng na tata Pe noi ne au inut trei luni nchi i pe lep, n mijlocul Dun rii Ne m ncau n arii, p duchii plo ni ele Guzganii mai mai s ne road ciolanele Vai i amar Unora, mai boln vicio i, ncepuse s le putrezeasc carnea pe unde fuseser b tu i i m ncau viermii de vii Ne au mai inut i la pu c rie pe urm Ne au batjocorit, ne au purtat pe la judeca i Se cheam c p n la urm tot ei ne au iertat A a caut s ne mpuieze capul prefectul Nu aveau ce s ne ierte Noi nu c zusem n gre eal Ne c ut m dreptatea noastr , at ta tot Dac are cineva p cat i am spus atunci lui Dr culea apoi nu noi l avem P catul l ave i dumneavoastr La dumneavoastr , la boieri, e biciul i puterea Cu puterea statului ne ine i n robie, cu biciul ne lovi i Ne fura i munca i ne l sa i muritori de foame Apoi vorbi i de iertare 10 i dorin a manifest de a citi n integralitate opera acestui mare scriitor